Tyto stránky a na nich dále obsažené informace jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví a nejsou určeny široké – laické - veřejnosti.

Pokračováním v používání těchto stránek potvrzujete, že jste odborníkem ve smyslu §2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, a že jste si vědom(a) rizik, která jsou spojena s tím, že se seznámíte s informacemi takto určenými pro případ, že odborníkem nejste.

Potvrzuji, že jsem odborník
CZK | EUR

Extrakční páky

Extrakční páky jsou nástroje, které se užívají zejména k vybavení rozpadlých nebo zalomených zubních kořenů. Pracovní konec páky se zavede k zubu určenému k extrakci a stěna zubního lůžka, resp. sousední zub se použije jako opěrný bod (hypomochlion), pomocí něhož se zub páčí ven. Extrakční páky. jsou buď rovné (Beinova páka, Lecluseova páky) pro použití zejména v horní čelisti, nebo párové lomené (Barryho, Winterova, Schlemmerova páka) pro dolní čelist – zde se pracovní konec páky zavádí do prázdného lůžka, otáčením se rozrušuje mezikořenové septum a kořen se vybaví.

Extrakční páka Lecluse
585,00 Kč 483,47 Kč bez DPH
Extrakční páka Winter 1
585,00 Kč 483,47 Kč bez DPH
Extrakční páka Winter 2
585,00 Kč 483,47 Kč bez DPH
Extrakční páka Winter 3
585,00 Kč 483,47 Kč bez DPH
Extrakční páka Winter 4
585,00 Kč 483,47 Kč bez DPH
Extrakční páka Winter 5
585,00 Kč 483,47 Kč bez DPH
Extrakční páka Krallenheber
725,00 Kč 599,17 Kč bez DPH
Flohr 1 - extrakční páka - 4,0 mm
475,00 Kč 392,56 Kč bez DPH
Flohr 2 - extrakční páka - 3,0 mm
475,00 Kč 392,56 Kč bez DPH
Friedmann 1 - extrakční páka - 3,0 mm
475,00 Kč 392,56 Kč bez DPH
Friedmann 2 - extrakční páka - 3,0 mm
475,00 Kč 392,56 Kč bez DPH
Extrakční páka Pott - 2,5 mm
495,00 Kč 409,09 Kč bez DPH
Heidbrink 1 - extrakční páka - 2,5 mm
475,00 Kč 392,56 Kč bez DPH
Heidbrink 2 - extrakční páka - 2,5 mm
475,00 Kč 392,56 Kč bez DPH
Heidbrink 3 - extrakční páka - 2,5 mm
550,00 Kč 454,55 Kč bez DPH
Heidbrink 4 - extrakční páka - 2,5 mm
550,00 Kč 454,55 Kč bez DPH
Extrakční páka Cryer 1
475,00 Kč 392,56 Kč bez DPH
Extrakční páka Cryer 2
475,00 Kč 392,56 Kč bez DPH
Extrakční páka Cryer 3
475,00 Kč 392,56 Kč bez DPH
Extrakční páka Seldin 1
475,00 Kč 392,56 Kč bez DPH
Extrakční páka Seldin 2
475,00 Kč 392,56 Kč bez DPH
Warwick 1 - extrakční páka - 2,5 mm
550,00 Kč 454,55 Kč bez DPH
Warwick 2 - extrakční páka - 2,5 mm
550,00 Kč 454,55 Kč bez DPH
Hylin 1 - extrakční páka - 3,0 mm
475,00 Kč 392,56 Kč bez DPH