Tyto stránky a na nich dále obsažené informace jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví a nejsou určeny široké – laické - veřejnosti.

Pokračováním v používání těchto stránek potvrzujete, že jste odborníkem ve smyslu §2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, a že jste si vědom(a) rizik, která jsou spojena s tím, že se seznámíte s informacemi takto určenými pro případ, že odborníkem nejste.

Potvrzuji, že jsem odborník
CZK | EUR

Vaše osobní údaje

1. Společnosti Medishop s r.o. se sídlem Jaroslava Ježka 773/3, 79001 Jeseník, IČ 05841461 (dále jen „společnost Medishop“), ve smyslu zákona č. 101/2000Sb., informuje a zásadách ochrany osobních údajů, jejichž je správcem. Osobními údaji se rozumí:

 • E-mailová adresa
 • Jméno a Příjmení fyzické osoby
 • Adresa dodání
 • Telefonní číslo
 • IP adresa
 • Číslo bankovního účtu
 • Případně jiná uvedená data potřebná k vyřízení objednávky a mající povahu osobních údajů

2. Osobní údaje budou shromažďovány za účelem:

 • Ze zákonných důvodů: uzavření a plnění smlouvy
 • Pro zasílání upozornění a oznámení týkajících se obchodního případu
 • Účinná obhajoba v případě sporu. 
 • Doba zpracování se zde stanovuje na 4 roky od uplynutí záruční doby na zboží a prodlužuje se o dobu, po kterou je spor veden.
 • Oprávněným zájmem provozovatele je dále zasílání obchodních sdělení (plošných nabídek i individuálních nabídek) v souladu s § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, jestliže Provozovatel získal podrobnosti elektronického kontaktu v souvislosti s prodejem zboží a služeb

3. Údaje budou uchovány po dobu vyžadovanou zákonem (u daňových dokladů 10 let) nebo maximálně 5 let.

4. Zpracování osobních údajů je prováděno společností Medishop, tedy správcem osobních údajů, osobní údaje však pro tuto společnost mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

 • Poskytovatel nástroje Google Analytics
 • Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Medishop nevyužívá

5. Souhlas se zpracováním lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním dopisu na adresu Medishop s.r.o., Jaroslava Ježka 773/3, 79001 Jeseník, nebo emailu na info@medenta.cz.

6. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme
 • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů

7. Údaje budou zpracovány strojově (neautomatizovaně) prostřednictvím počítačů a počítačových programů a v písemné podobě.

8. tyto zásady nabývají účinnosti 25.5. 2018