Tyto stránky a na nich dále obsažené informace jsou určeny odborným pracovníkům ve zdravotnictví a nejsou určeny široké – laické - veřejnosti.

Pokračováním v používání těchto stránek potvrzujete, že jste odborníkem ve smyslu §2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, a že jste si vědom(a) rizik, která jsou spojena s tím, že se seznámíte s informacemi takto určenými pro případ, že odborníkem nejste.

Potvrzuji, že jsem odborník
CZK | EUR

Scaletty

Nordent jako první výrobce dentálních nástrojů vyvinul sérii nástrojů pro dentální hygienu, které kombinují funkci scaleru (srpku) a kyrety do jednoho, jednoduše použitelného nástroje. Používáním scaletty Nordent krátíte čas ošetření, šetříte prostor na pracovní ploše a snižujete náklady na výměnu nástroje.